> > , . 1.
<<
>>
<< >>

2.

. . , (2) .

(12) (. . XVII) - . (1) , (19),

,

, . XIV. :

. . (19) (. . XVII), , ,

. , , .

. (43) (. . XVII)

, (9) :

. 1.

, (25)

(4), (11).

. . . .

. 1, . 1, [92].

. . , , . .

- .

. (3), (29),

,

,

(32) (34)

.

- . , ,

.

. ,

.

- (36).

<< >>