> > , . 1.
<<
>>
<< >>

3.

. , 112, 105].

. , . , . . , .

. V:

, . , (11)

()

, . ,

(, ) ,

(14) ,

. V , [. (36) (38) . XVII] .

.

(15) , . (16) , .

. , , . . , [12].

. . , , . [12]:

, . . , , ,

, .

. , , . , (17),

, , :

, (19) (18) .

(18) (19)

(22) (5) , . (21) (22) (. 4). . (18) (21) ; , .

. (17)-(19) (19)

, ,

4.

. 5.

, . , (. 5).

. [12], (- ), V . (18) (19) , . , , - , , . .

<< >>